Indremisjonshjemmet sitt mål

Indremisjonshjemmet sitt mål

Vi ønsker å være et av de beste botilbudene for bostedsløse i Bergen, der beboeren er i sentrum.

Indremisjonshjemmets arbeid har siden starten i 1911 alltid vært preget av nestekjærlighet, barmhjertighet og omsorg for svake og utstøtte.

Vi ønsker å få frem hvem menneskene er bak rusen og avhengigheten.

 

Bildet viser Hollendergaten rundt 1915. Vi skimter huset der Indremisjonshjemmet ligger til ventre i bildet.

Sorry, comments are closed for this post.