Category Archives: Ukategorisert

Indremisjonshjemmet sitt mål

Indremisjonshjemmet sitt mål

Vi ønsker å være et av de beste botilbudene for bostedsløse i Bergen, der beboeren er i sentrum.

Indremisjonshjemmets arbeid har siden starten i 1911 alltid vært preget av nestekjærlighet, barmhjertighet og omsorg for svake og utstøtte.

Vi ønsker å få frem hvem menneskene er bak rusen og avhengigheten.

 

Bildet viser Hollendergaten rundt 1915. Vi skimter huset der Indremisjonshjemmet ligger til ventre i bildet.

Vedtekter for Indremisjonshjemmet

Vedtekter for Indremisjonshjemmet

§ 1 Formål Indremisjonshjemmets formål er drift av hospits for rusmisbrukere/vanskeligstilte menn i Bergen. Formålet ivaretas ved at: beboerene mest mulig skal få ivaretatt sitt fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Dersom beboerne ønsker det skal det gis bistand og hjelp for videre oppfølgning i hjelpeapparatet de ansatte skal ha en god og trygg arbeidsplass,…Continue Reading